Fråga nu
X

Fråga nu

Sekretesspolicy

 • UPL EUROPE LTD är medveten om att säkerheten rörande din personliga information vid användning av vår webbplats är en viktig prioritet, vi tar därför skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Denna sekretesspolicy beskriver de säkerhetsåtgärder vi vidtar för att säkerställa att all information du eventuellt tillhandahåller oss behandlas med den respekt och säkerhet som den förtjänar.

 • Insamling av uppgifter

  Du kan använda vår webbplats utan att lämna några personuppgifter. Du behöver inte lämna några personuppgifter som ett villkor för att använda webbplatsen, förutom om det är nödvändigt för att tillhandahålla dig en produkt eller tjänst på din egen begäran. När du använder vår webbplats lagrar vi data i våra servrar av olika säkerhetsskäl. Dessa uppgifter kan inkludera namnet på din internetleverantör, den webbplats som du använde för att länka till vår webbplats, de webbplatser du besöker från vår webbplats och din IP-adress. Denna information skulle möjligen kunna användas för att identifiera dig, men vi använder den inte på det sättet. Vi använder data från tid till annan för statistiska ändamål, men alla enskilda användare är anonyma och personerna kan inte identifieras. Om dina personuppgifter lämnas till andra för att tillhandahålla dig information gällande någon av våra produkter eller tjänster som du begärt, eller för andra ändamål som du godkänt, förlitar vi oss på tekniska och organisatoriska medel för att säkerställa att tillämpliga dataskyddsregler följs.

 • Insamling och behandling av personuppgifter

  Vi samlar in personuppgifter endast när du själv lämnar dessa till oss, när du registrerar dig, fyller i formulär eller skickar e-post, beställer produkter eller tjänster, gör förfrågningar eller begäranden om beställt material eller i liknande situationer då du själv valt att lämna informationen till oss. Databasen och dess innehåll stannar i företaget och hos registerförare eller servrar som agerar för vår räkning och ansvarar inför oss. MailChimp är till exempel en av våra dataprocessorer som används för konsensuell insamling av personuppgifter (t.ex. via registreringsformulär) och lagring av sådan data (t.ex. inom vårt MailChimp-konto) för att skicka e-post för marknadsföringskampanjer och annonser online. MailChimp, tillhandahåller tillsammans med sina underentreprenörer kritiska tjänster, t.ex. sådana som bidrar till att aktivt förhindra missbruk av information, och därigenom tillhandahålla stöd till UPL Europe Ltd.

  Dina personuppgifter vidarebefordras inte av oss eller av våra representanter för användning av tredje part i någon form, såvida vi inte har fått ditt samtycke eller måste göra det enligt lag. Vi behåller kontrollen över och ansvaret för användningen av eventuella personuppgifter som du lämnar till oss. Vissa uppgifter kan komma att lagras eller bearbetas i datorer i andra jurisdiktioner, t.ex. USA, vars dataskyddslagar kan skilja sig från dem där du bor. I sådana fall ser vi till att lämpliga skyddsåtgärder alltid vidtas för att kräva att registerförare i det landet upprätthåller ett dataskydd som är likvärdigt det som finns i landet där du bor.

 • Syftet med användningen

  Uppgifterna som vi samlar kommer endast att användas i syfte att tillhandahålla de produkter och tjänster som du begärt eller för andra ändamål för vilka du gett ditt medgivande, förutom när lagen anger annat.

 • Rätt till åtkomst och korrigering

  Du har rätt att granska och göra ändringar i alla personuppgifter som finns i vårt system, om du tror att uppgifterna är inaktuella eller felaktiga. Kontakta oss helt enkelt antingen via e-post eller genom att skriva till vår företagsadress, bägge anges nedan.

 • Rätt till annullering

  Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt medgivande att använda dina personuppgifter. Om du inte önskar ta emot mer e-post från oss eller önskar att personuppgifter som vi innehar ska raderas, så kan du göra detta genom att kontakta oss antingen via e-post eller skriva till vår företagsadress, bägge anges nedan.

 • Datalagring

  Vi behåller bara personuppgifterna så länge som det behövs för att vi ska kunna utföra de tjänster som du begärt eller som du lämnat ditt medgivande till, förutom när lagen anger annat (t.ex. i samband med en pågående rättsprocess).

 • Användning av kakor

  På vissa webbplatser används s.k. kakor för att vi ska kunna öka effektiviteten för din användning av webbplatsen. Kakor är identifierare som vår webbserver skickar till din dator för att kunna identifiera vilken dator som används under sessionen. De flesta webbläsare är inställda så att kakor accepteras automatiskt. Du kan också avaktivera lagringen av kakor eller justera din webbläsare så att du får ett meddelande innan en kaka lagras i din dator.

 • Säkerhet

  UPL EUROPE LTD använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter från manipulering, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga personer. Alla personuppgifter som du skickar till UPL EUROPE LTD krypteras för att förhindra att de missbrukas av tredje part. Våra säkerhetsrutiner granskas kontinuerligt för att försäkra att all data alltid förvaras säkert.

 • Kontakter

  Om du har några problem, frågor eller förslag är du välkommen att kontakta vår webbmaster på UPL EUROPE LTD. Den ständiga utvecklingen av Internet kräver enstaka justeringar av vår sekretesspolicy, vi förbehåller oss därför rätten att göra ändringar när detta anses nödvändigt.

  Kontakta via e-post: info.uk@uniphos.com

  eller skriv till:

  UPL EUROPE LTD

  The Centre, 1st Floor

  Birchwood Park

  Warrington

  Cheshire

  Storbritannien

  WA3 6YN